In english

Geometrisk regnemaskine

Geometrisk formel samling som regnemaskine.

Tryk på den figur der ønskes beregnet. På siden der fremkommer vælges den/de oplysninger der haves.
Oplysningerne indtastes i de behørige felter. tryk derefter "compute" og der er nu sparet fra små pytter til oceaner af tid og grå hår.

Flade geometri

Flade geometri 2.0

Cirkel

Cirkel

Halvcirkel

Halvcirkel

Kvartcirkel

Kvartcirkel

Cirkeludsnit

Cirkeludsnit

Cirkelafsnit

Cirkelafsnit

Cirkelring

Cirkelring

Ellipse

Ellipse
Cirklen

Kvadrat

Kvadrat

Rhombe

Rhombe

Rektangel

Rektangel

Parallelogram

Parallelogram

Retvinklet trekant

Retvinklet trekant

Ligesidet trekant

Ligesidet trekant

Vilkårlig trekant

Vilkårlig trekant

Parabel

Parabel

Rumlig geometri

Cylinder

Cylinder

Afskåret cylinder

Afskåret cylinder

Kegle

Kegle

Box m. 2 kvadrater

Box m. 2 kvadrater

Rektangulær box

Rektangulær box
Cylinderen

Kugle

Kugle

Kugleudsnit

Kugleudsnit

Kuglekalot

Kuglekalot

Pyramide

Pyramide

Omsætning af mål og vægt

Omregning af
længdemål

Omregning af længdemål

Omregning af
arealer

Omregning af arealer

Omregning af
rumfang

Omregning af rumfang

Omregning af
vægt

Omregning af vægt

Omregning af
Kraft enheder

Omregning af kraft enheder

Omregning af
Effekt enheder

Omregning af effekt enheder

Omregning af
Tryk og spænding

Omregning af tryk og spænding
Omsætningstabeller

ISO og SI

ISO tolerancer

ISO tolerance

ISO M-gevind
tolerancer

ISO M gevind tolerance

SI enheder 1

SI enheder 1

SI enheder 2

SI enheder 2
email: jip@calcool.dk