Relationstabel 1

HUSK at bruge punktum i stedet for komma ved indtastning af kommatal

Længde

mm

cm

m

km

sømil

Indtast

Eng. Inch in

Eng. Feet ft

Eng. Yards yd

Eng. Miles

Eng. Fathoms

Eng. Nau Miles(ENM)

Arealer

mm²

cm²

km²

tønder land

hektar

Indtast

square Inch in²

square Feet ft²

square Yards yd²

acres

sqare Miles ml²

Rumfang

mm³

cm³

liter l

km³

Indtast

cubic Inch in³

cubic Feet ft³

cubic Yards yd³

Imp. Gallon (UK gal)

US Gallon (US gal)

Bushel (UK)

Vægt

Gram (g)

Kilogram (kg)

Metric ton (T)

Ounce (oz)

Pound (lb)

Short ton (US ton)

Indtast

Troy-ounce (tr.oz)

Troy-pound (tr.lb)

Long ton (UK ton)

email: jip@calcool.dk