SI Enheder 2

HUSK at bruge punktum i stedet for komma ved indtastning af kommatal

Elektrisk modstand - Ohm

Elektrisk konduktans - Siemens (S)

Indtast

Indtast

SI Enhed

SI Enhed

Elektrisk kapacitans - Farad (F)

Magnetisk fluxtæthed - Tesla (T)

Indtast

Indtast

SI Enhed

SI Enhed

Magnetisk flux - Weber (Wb)

Induktans - Henry (H)

Indtast

Indtast

SI Enhed

SI Enhed

Temperatur - Grader (°)

Indtast

°Celcius

°Farenheit

Kelvin

Réaumur

email: jip@calcool.dk