Firkanten

HUSK at bruge punktum i stedet for komma ved indtastning af kommatal

Kvadrat

Kvadrat

Bredde

Diagonal

Areal

Indtast

Rombe

Rhombe

Bredde

Højde

Vinkel° A

Vinkel° B

Diagonal A

Diagonal B

Indtast

Areal

Rektangel

Rektangel

Højde

Bredde

Diagonal

Indtast

Areal

Parlellogram

Parlellogram

Grundlinie

Højde

Sidelinie

Areal

Vinkel° A

Vinkel° B

Indtast

Diagonal A

Diagonal B

email: jip@calcool.dk